Co je Retail in Detail?

O konferenci

Úspěšné podnikání v maloobchodě je založeno na zvládnutí řady detailů, aneb „Retail in Detail“. Proto jsme uvedli na trh sérii specializovaných konferencí Retail in Detail, které obsahově navazují na výroční vrcholové setkání českého a středoevropského obchodu – Retail Summit, mají však komornější charakter. Umožňují tak lépe a podrobněji analyzovat a diskutovat momentální výzvy a potřeby v odvětví obchodu.

O čem bude Retail In Detail: Generace Z?

Narodili se na přelomu tisíciletí, nejmladší z nich vstupují do puberty, nejstarším je nyní 26 let. Je to generace náchylná ke stresu, pro práci jí chybí zápal, trpí klimatickým splínem, žije na sociálních sítích a řeší především sama sebe. A navíc se jí nelíbí, když ji škatulkujete. Je to opravdu tak?

Pojďte se opřít o data a inspirujte se úspěšnými projekty, v jejichž hledáčku je generace Z. Právě tato generace totiž vstupuje na pracovní trh a stává se kupní silou, která vyžaduje odlišný přístup.

Jak a jakými kanály s „GEN Z‘‘ komunikovat a správně identifikovat její potřeby, za kterými stojí široké obchodní příležitosti? A to navíc v podmínkách, kdy máte šanci získat v průměru jen 8 vteřin jejich těkavé pozornosti! Odpovědi najdete  v odborném programu konference.

O konferenci

Pro koho to je?

O konferenci

Konference z řady Retail in Detail jsou určeny pro všechny účastníky obchodního trhu, kteří mají ambici uspět, rozvíjet své podnikání, zlepšovat sebe, svoji firmu i tržní prostředí. V programu řady specializované na generaci Z najdou inspiraci především lidé, kteří ve firmách vytvářejí komunikační strategie, podílí se na tvorbě nových produktů a strategického prodeje pro tuto skupinu.

Konference je určena pro:

  • Obchodníky, výrobce i dodavatele služeb

  • Manažery komunikace, marketingu, Business Developmentu a všechny další pozice ve firmě, které chtějí zájem generace Z podchytit

  • Všechny, kteří si uvědomují, že je zapotřebí naučit se prostředkům, jak získat pozornost a cestu do peněženek této kupní síly